A A A
 

Riaditeľka školy: Mgr. Jana Cenigová - 1. a 3. ročník

Učiteľka: Mgr. Eva Belobradová - 2. a 4. ročník

Vychovávateľka ŠKD: Ing. Mariana Faktorová

Asistent učiteľa: 

Učiteľ náboženstva: Mgr. Jozef Domanický, p. farár Miroslav Bilčík

Školníčka: Zuzana Michálková