A A A
 
Na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám zverejňujeme knihu prijatých faktúr a knihu vydaných faktúr za rok 2013