A A A
 

Na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám zverejňujeme knihu prijatých faktúr a knihu vydaných faktúr za 1-7/2017

Na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám zverejňujeme knihu prijatých faktúr a knihu vydaných faktúr za 8-12/2017