A A A
 
verejný vodovod, rozvodná sieť plynu, vlaková zastávka, káblová televízia