A A A
 
Tunajšia fara sa spomína od r. 1332, obec od r. 1407. Názov obce je doložený z r. 1332 ako Hoczak, z r. 1407 ako Alsow Hochk, z r. 1496 ako Also Hochkowcz, z r. 1598 ako Also Koczkocz, z r. 1773 ako Dolne Kocžkocze, z r. 1786 ako Kočkowce, z r. 1920 ako Dolné Kočkovce, maďarsky Alókocskóc. Patrila zemianskej rodine Lieskovských, neskoršie panstvu Košeca. V r. 1698 mala 29 domov, v r. 1720 mala 20 daňovníkov, v r. 1784 mala 50 domov, 54 rodín a 277 obyvateľov, v r. 1828 mala 53 domov a 362 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a rybárstvom. V minulosti bol v obcí soľný sklad, v 19. stor. dve pálenice. Za I. ČSR sa obyvatelia zaoberali tradičnými zamestnaniami. V r. 1930 začala výstavba hate pre hydrocentrálu.