A A A
 
  Na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám zverejňujeme knihu prijatých faktúr a knihu vydaných faktúr za rok 2014