A A A
 

Poslanci obecného zastupiteľstva:

Milan Faktor

Ing. Viliam Gerbel

Jozef Michalec

Ing. Janka Prekopová

Mgr. Viera Urbanová

František Valach

Ing. Alena Kútna