A A A
 

Kontakt

 Zriaďovateľ:    Obec Dolné Kočkovce

Meno školy: Základná škola 1. - 4. ročník
Email školy: zsdolkoc@gmail.com
Telefón: 4624677458
Adresa školy: Školská 125, 020 01 Dolné Kočkovce
IČO:
710059400