A A A
 

Na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám zverejňujeme knihu prijatých faktúr a knihu vydaných faktúr za 1-6/2016

Na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám zverejňujeme knihu prijatých faktúr a knihu vydaných faktúr za 7-12/2016