A A A
 

Starosta obce:        Bc. Peter Regina                    p.regina@obecdolnekockovce.sk  

Hlavný kontrolór:    Ing. Edita Kucejová

Administratíva:        Margita Galovičová                obec@obecdolnekockovce.sk

                                   Monika Valachová                  valachova@obecdolnekockovce.sk

Ekonómka:              Ing. Margita Faktorová            ekonomka@obecdolnekockovce.sk

Správca budov:      Emília Urbanová

Kronikár:                  Alena Valachová