A A A
 

Na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciam zverejňujeme knihu prijatých faktúr, knihu vydaných faktúr a faktúry nad 1 000 €:

Faktúra č. FPB 11/2011 - OcÚ stravné lístky

Faktúra č. FPB 26/2011 - MŠ, ZŠ záloha za elektr.energiu I.polrok

Faktúra č. FPB 31/2011 - OcÚ, KD, DS, VO záloha za elektr.energiu I.polrok

Faktúra č. FPB 35/2011 - OcÚ uloženie odpadu za 1/2011

Faktúra č. FPB  82/2011 - OcÚ stravné lístky

Faktúra č. FPB  86/2011 - OcÚ uloženie odpadu za 3/2011

Faktúra č. FPB 105/2011 - OcÚ orezávanie tují a lipy na cintoríne

Faktúra č. FPB 107/2011 - MŠ zostava nábytku Zámok

Faktúra č. FPB 117/2011 - OcÚ uloženie odpadu za 4/2011

Faktúra č. FPB 144/2011 - OcÚ uloženie odpadu za 5/2011

Faktúra č. FPB 160/2011 - OcÚ plošina (orezy tují a lipy na cintoríne)

Faktúra č. FPB 168/2011 - OcÚ uloženie odpadu za 6/2011

Faktúra č. FPB 178/2011 - KD doplatok za zemný plyn

Faktúra č. FPB 186/2011 - MŠ, ZŠ záloha za elektr.energiu II.polrok

Faktúra č. FPB 187/2011 - OcÚ, KD, DS, VO záloha za elektr.energiu II.polrok

Faktúra č. FPB 193/2011 - OcÚ uloženie odpadu za 7/2011 

Faktúra č. FPB 198/2011 - OcÚ nákup odpadových nádob

Faktúra č. FPB 220/2011 - OcÚ uloženie odpadu za 8/2011 

Faktúra č. FPB 236/2011 - OcÚ uloženie odpadu za 9/2011  

Faktúra č. FPB 243/2011 - OcÚ kalendáre, dávkovače liekov, vlajky

Faktúra č. FPB 257/2011 - ŠJ nerezový stôl, regál, vozík

Faktúra č. FPB 262/2011 - OcÚ uloženie odpadu za 10/2011 

Faktúra č. FPB 288/2011 - OcÚ uloženie odpadu za 11/2011 

Faktúra č. FPB 319/2011 - OcÚ uloženie odpadu za 12/2011 

Faktúra č. FPZ  2/2011 -  ZŠ zemný plyn za 1/2011

Faktúra č. FPZ  7/2011 -  ZŠ zemný plyn za 2/2011

Faktúra č. FPZ 10/2011 - ZŠ zemný plyn za 3/2011

Faktúra č. FPZ 43/2011 - ZŠ zemný plyn za 12/2011

Faktúra č. FPK  1/2011 - OcÚ rekonštrukcia káblovky

Faktúra č. FPK  2/2011 - Zberný dvor - verejné obstarávanie, externý manažment

Faktúra č. FPK  3/2011 - OcÚ rekonštrukcia káblovky

Faktúra č. FPK  5/2011 - Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove TJ

Faktúra č. FPK  6/2011 - OcÚ rekonštrukcia káblovky