A A A
 
  • Divadelný krúžok
  • Tanečný krúžok a gymnastika
  • Počítačový krúžok
  • Hra na flautu pre deti od 3. ročníka - každý pondelok po obede
  • Šachový krúžok
  • Športový krúžok
  • Krúžok šikovných rúk